Το παρακάτω άρθρο είχε δημοσιευθεί το 2009 και αποκτά ξανά ενδιαφέρον στην Ελληνική αγορά εκπαίδευσης, καθώς ο ΟΑΕΔ, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45%, επιδοτεί από το 2011 και προγράμματα σύγχρονου e-learning.

Κατ’ αρχάς τι είναι σύγχρονο και τι ασύγχρονο e-learning;

Πολύ απλά, το σύγχρονο e-learning είναι μία τηλε-διάσκεψη εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπου ο εισηγητής και οι εκπαιδευόμενοι, σε ένα απλό περιβάλλον εργασίας, μοιράζονται slides, χρησιμοποιούν «ασπροπίνακα» και, βεβαίως, βλέπουν και ακούν ο ένας τον άλλο. Ο εισηγητής έχει συνήθως και το ρόλο του συντονιστή. Είναι απλό να τρέξεις μία τηλε-διάσκεψη στις ημέρες μας. Για παράδειγμα, η υπηρεσία FlexMeeting.gr είναι πλήρως διαδικτυακή και οι συμμετέχοντες χρειάζονται μόνο μία σύνδεση στο Internet, ένα κοινό web browser, ένα μικρόφωνο και, προαιρετικά, μία web-κάμερα. Κύριο πλεονέκτημα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι βεβαίως η αλληλεπίδραση σε πραγματικό μεταξύ εισηγητή και εκπαιδευομένων, ακόμα και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευομένων.

Το ασύγχρονο e-learning από την άλλη πλευρά δεν προϋποθέτει την ταυτόχρονη παρουσία καθηγητή και εκπαιδευομένου. Ο εκπαιδευόμενος εισέρχεται σε εκπαιδευτική πύλη (ένα Learning Management System – LMS) σε δικό του χρόνο, επιλέγει μαθήματα που του έχουν ανατεθεί από ένα διαχειριστή (ρόλος που μπορεί να έχει και ο εκπαιδευτής) και παρακολουθεί, συμμετέχει, αλληλεπιδρά με διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι οτιδήποτε, από απλό webinar έως παιχνίδια ρόλων, εξομοιώσεις καταστάσεων και άλλα πολλά.

Είναι συχνή απαίτηση, μία σύχρονη τηλεκπαίδευση να μαγνητοσκοπηθεί ώστε να είναι αργότερα προσβάσιμη από εκπαιδευόμενους που δεν ήταν δυνατόν να παρακολουθήσουν την αρχική συνεδρία. Σκεφθείτε ως παράδειγμα νέους υπαλλήλους σε έναν οργανισμό.

Πως γίνεται στην πράξη αυτό;

Η πιο τακτοποιημένη προσέγγιση είναι ο συνδυασμός ενός LMS με μία online υπηρεσία τηλε-διάσκεψης.

βήμα 1: προγραμματισμός τηλε-εκπαίδευσης

Κατά τον προγραμματισμό μίας συνάντησης ο διοργανωτής ορίζει ημερομηνία και ώρα και προσκαλεί τους συμμετέχοντες μέσω του LMS.

βήμα 2: Διενέργεια τηλε-εκπαίδευσης

Η εκκίνηση και η είσοδος στη ζωντανή τηλε-συνάντηση γίνονται μέσω του LMS.

βήμα 3: Μαγνητοσκοπημένη διάθεση τηλε-εκπαίδευσης

Η μαγνητοσκοπημένη συνάντηση μπορεί να αναρτηθεί στο LMS για μελλοντική αναφορά, μαζί με άλλες συναφείς πηγές πληροφοριών και δραστηριότητες. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τις ζωντανές τηλε-εκπαιδεύσεις.

βήμα 4: Εκπαιδευτικό υλικό στο LMS

Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε όχι μόνο να τηρείτε αρχείο των τηλε-εκπαιδεύσεών σας, αλλά και να τις συνδυάζετε με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και με αξιολογήσεις ή τεστ γνώσεων, ώστε να έχετε μία εικόνα για την απόδοση της εκπαίδευσης και τα κενά γνώσεων και ικανοτήτων των ανθρώπων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη WOW group στο ή στο 2106897740.